De masseur

In mijn carrière heb ik uiteenlopende dingen gedaan. De rode draad hierin wordt gevormd door mijn passie voor een integrale visie op veranderingsprocessen bij mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld de driejarige Pulsar opleiding gedaan, die de basis vormt voor het coachingswerk dat ik doe. Ik heb ervaren dat werk en emotionele processen nauw verbonden zijn met het lichaam. Dat werkt twee kanten op: het lichaam slaat emoties op, maar de manier waarop je je lichaam ervaart heeft ook zijn weerslag op je emotionele leven.

Dit inzicht bracht mij er een jaar of tien geleden toe om mijn eerste massageopleiding te gaan volgen. Dit deed ik bij Marijn van der Vegt en bij later ook bij de Rebalancing School voor lichaamswerk en bewustzijn. Regelmatige vervolgcursussen houden mijn kennis actueel.

profielfoto-derek
Massage helpt om los te maken wat vast zit en om je lichaam positief te ervaren. Dit werkt het beste op grond van een echte connectie en daar besteed ik dan ook veel aandacht aan. Ik ben tevreden wanneer ik er in slaag energie opnieuw te laten stromen en je een groter gevoel van ruimte en welbehagen te laten ervaren.